S mladými hasiči se scházíme pravidelně 1x týdně odpoledne na hasičské zbrojnici po celý školní rok, máme je rozdělené do věkově příbuzných skupin (přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost). Kromě pravidelných schůzek organizujeme soutěže, soustředění, výlety a letní příměstský tábor.

Kroužek mladých hasičů je specializovaný na rozvoj všeobecných dětských znalostí, vědomostí a dovedností s přihlédnutím k oblasti požární ochrany a aktivní podporu zdravého životního stylu s důrazem na zvyšování fyzické kondice. V soutěžní sezoně zapojujeme naše členy MH do hasičských závodů, na kterých se setkávají se střelbou ze vzduchovky, uzlováním, zdravovědou, znalostí mapových a grafických značek, orientací mapy a určováním azimutu pomocí buzoly, ale i požárními útoky či štafetovými běhy s překážkami. Účast na soutěžích je z naší strany povinná, reprezentujeme SDH, OSH, obec, město, kraj, kteří nám podle činnosti a výsledků schvalují dotační granty! 

Děkujeme za Vaši podporu.

 

Kroužky školní rok 2022/2023

 

Pondělí

 

16:00-16:45 přípravka, Lucka & Nicole (739 482 636)

17:00-18:00 mladší žáci A, Nicole & Pavel & Lucka (605 372 295)

 

Úterý

 

17:00-18:00 starší žáci, Simča & Martin (720 379 232)

 

Čtvrtek

 

16:00-16:45 přípravka A, Pája (732 944 806)

16:00-16:45 přípravka B, Linda (739 897 475)

17:00-17:45 přípravka C, Pája (732 944 806)

17:00-18:00 mladší žáci B, Linda (739 897 475)

 

Přihlášky ke stažení zde

 

 

Přihlášky na školní rok 2023/2024 

Závody v Mníšku 1.10.2022

Dnes jsme měli závodní den.
Trochu jsme si mezi sebou zasoutěžili, kdo přiveze medaile. Děti měly první závody sezóny a vedoucí zase své poslední.
No a povedlo se všem!
Nejmladší přípravka si veze zlato, mladší žáci bronz, starší 9.místo a vedoucí Nikča a Lucka vysoutěžily v požárním útoku 1. a 2.místo
Děti závodily v Mníšku v závodu požární všestrannosti, kde ukázaly, jak umí střílet ze vzduchovky, topografii, značky, zdravovědu a prověřily i svou zdatnost v běhu.
Děkujeme všem pořadatelům a taky počasí, že s deštěm počkalo až všichni odzávodí.

Letní tábor 2022

Letní tábor je za námi, uteklo to jako voda
Celková kapacita tábora byla naplněna rychlostí blesku a kdybychom mohli hasičárnu trochu přifouknout dostalo by se i na ty, na které místo nezbylo.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří nám vkládají svou důvěru a své ratolesti na tábor/kroužky přihlašují.
Velké díky patří všem vedoucím, kteří s táborem/kroužky pomáhájí a věnují dětem svůj čas, kterého má každý málo.
Děkujeme také těm, kteří nám s tím vším pomáhají
A samozřejmě nesmíme zapomenout na dotace, díky kterým se můžeme rozšoupnout a vzdělávat se .

Volnočasové aktivity

Hodně se zaměřujeme na pohybové aktivity.

Pohyb je nedílnou součástí života. Udržuje energetickou rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie. Také přispívá ke kvalitě života a zdraví. Přispívá k zábavě a rozptýlení od povinností.

Pohybové aktivity dovednostního typu navíc vedou ke zlepšení tělesné zdatnosti.