Monthly Archives: Únor 2015

Jednotka SDH Vratislavice trénovala záchranu na ledu

V neděli 15.2.2015 se jednotka sešla na rybníku Tajch pro praktické školení záchrany ze zamrzlé vodní hladiny. I přes jarní počasí byl led na Tachu cca 10 tlustý. Abychom mohli trénovat ve vodě museli jsme se k ní nejdřív prořezat motorovou pilou. Po teoretickém proškolení přišlo na dělení na tonoucí a záchranáře. Protože se jednalo o výcvik, všichni záchranáři i tonoucí měli suchý oblek. Vyzkoušeli jsme záchranu různými postupy a metodami s použitím pomůcek pro zachycení tonoucího i bez nich. Díky pěknému slunečnému počasí to příjemně strávené nedělní dopoledne.

Více fotek na:
sdhvratislavice.rajce.idnes.cz/Vycvik_na_ledu_Tajch_15.2.2015

Primátor navštívil Výroční valnou schůzi hasičů

V sobotu 17. ledna 2015 se na hasičské zbrojnici uskutečnila Výroční valná schůze. Na úvod schůze vystoupili se svými zprávami o činnosti starostka SDH Věra Nemešová, velitel SDH a JSDHO Marek Petr Míka, vedoucí mládeže Daniela Petrová a za družstvo žen Helena Hrudková. Protože uplynulo volební období pro vedení sboru proběhly volby do jednotlivých orgánů. Na starostku sboru byla jedniná kandidátka paní Věra Nemešová, velitelem sboru byl zvolen Marek Petr Míka.

Váženou návštěvou Výroční valné schůze byl primátor Staturtárního města Liberec pan Tibor Batthyány, který pozdravil nejen členy sboru, ale zdůraznil důležitost dobrovolných hasičů pro Statutární město Liberec a zmínil, že je nutné činnost propagovat vůči veřejnosti.

Na Výroční valné schůzi z hostů vystoupil také zsátupce magistrátu pan Lubomít Popp, náměstek OSH Liberec JUDr. Vladimír Maxa a dále zástupci SDH z Krásné Studánky, Růžodolu 1 a Vesce. Pozváni na schůzi dále byli i zástupci městského obvodu Vratislavice n/N.

Sbor dobrovolných hasčů ve Vratislavicích nad Nisou patří mezi nejstarší sbory v České republice. V současné době má přes 70 dospělých a zhruba stějný počet i dětských členů. Jeho role v rámci požární ochrany v Liberci je nezastupitelná. V minulosti zajišťovala jednotka požární ochrany ve Vratislavicích i zálohu profesionálním hasičům. Důležitou činností sboru je pořádání kulturních a společenských akcí pro členy sboru, jejich rodinné příslušníky, ale i širokou veřejnost.

Více fotek naleznete na:
sdhvratislavice.rajce.idnes.cz/Vyrocni_valna_hromada_17.1.2015/

Hasičský kroužek o jarních prázdninách

HASIČSKÝ KROUŽEK O JARNÍCH PRÁZDNÍNÁCH

V době jarních prázdnin tj. od 2.2.2015 do 6.2.2015 je hasičský kroužek pouze pro předškolní děti ve středu od 16:00 do 16:45 hod. Ostatní kroužky tj. pro školní děti kroužky nejsou.

Vedoucí mládeže Daniela Petrová

Všechna práva k obsahu tohoto webu má Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou.